Aktualne zapytania ofertowe

 

dla projektu nr INFOSTRATEG-I/0041/2021 „Opracowanie narzędzia bioinformatycznego automatyzującego diagnozę raka piersi”

 

 

 Ogłoszenia o zatrudnieniu:

 

Termin składania ofert Tytuł / Przedmiot zamówienia
  Treść oferty
  Wybór oferty
 
         
 31-01-2022  Główny badacz Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o powiązaniach

 
31-01-2022  Główny informatyk   Zapytanie ofertowe  

Formularz ofertowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o powiązaniach

 
 31-01-2022  Integratora rozwiązania IT   Zapytanie ofertowe  

Formularz ofertowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o powiązaniach

 
 31-01-2022  Architekta rozwiązania    Zapytanie ofertowe  

Formularz ofertowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o powiązaniach

 
31-01-2022  Lekarz   Zapytanie ofertowe  

Formularz ofertowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o powiązaniach

 
         
         
         

 

Aktualne postępowania

27-01-2022

Kategoria: Zakupy

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu bazy danych obrazów zeskanowanych preparatów histopatologicznychna potrzeby projektu nr INFOSTRATEG-I/0041/2021 „Opracowanie narzędzia bioinformatycznego automatyzującego diagnozę raka piersi” 

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego2022 do godziny 09:30

 

 

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2